tấn công bằng rocket nhằm vào xe tăng

Giao diện thử nghiệm VTVLive