TV& VIDEO

tấn công người nước ngoài

Nam Phi chống làn sóng tấn công người nước ngoài

Nam Phi chống làn sóng tấn công người nước ngoài

VTV.vn - Nam Phi đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chống làn sóng tấn công người nước ngoài.