TV& VIDEO

Tân Hưng

Bán rẻ đất canh tác, người dân xót xa khi biết đang tiếp tay cho "cát tặc"

Bán rẻ đất canh tác, người dân xót xa khi biết đang tiếp tay cho "cát tặc"

Mua lại quyền sử dụng đất nông nghiệp để lén lút khai thác cát. Đây là tình trạng đã diễn ra trong nhiều năm nay ngay tại ngoại thành Hà Nội.