TV& VIDEO

tàn lụi

Vì sao tình đầu khó quên?

Vì sao tình đầu khó quên?

Không có điều gì lý giải cụ thể tại sao tình yêu đầu tiên lại mạnh mẽ như vậy. Tình đầu đơn giản là sự tập hợp của các chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng.