TV& VIDEO

Tấn Phát

Thông tin mới nhất về thí sinh uống nhầm axit

Thông tin mới nhất về thí sinh uống nhầm axit

Về trường hợp của thí sinh Tấn Phát trong Đêm thi bán kết thứ 4 tối qua, Ban Tổ Chức của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent xin có những phản hồi chính thức như sau: