TV& VIDEO

tân Thủ tướng Theresa May

Những câu hỏi khó chờ 
tân Thủ tướng Anh Theresa May trả lời

Những câu hỏi khó chờ 
tân Thủ tướng Anh Theresa May trả lời

VTV.vn - Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh sẽ chỉ có hai ngày để xây dựng một đội ngũ lãnh đạo giải cứu nước Anh từ cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong một thế hệ.