TV& VIDEO

tận thu vàng

Quảng Nam: Việc khai thác vàng tận thu tại xã A Tiêng là trái phép

Quảng Nam: Việc khai thác vàng tận thu tại xã A Tiêng là trái phép

VTV.vn - Theo kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam, việc khai thác vàng tận thu tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang là trái phép.