TV& VIDEO

Tần Thủy Hoàng

Tìm hiểu về nguồn gốc của Vạn Lý Trường Thành

Tìm hiểu về nguồn gốc của Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành được xây khoảng năm 221 trước Công nguyên, tuy nhiên nguồn gốc của kỳ quan kiến trúc này từng được xây khoảng năm 500 năm trước Công Nguyên cũng bởi nhà Tần.