TV& VIDEO

tân Tổng thống Indonesia

Indonesia có Tân Tổng thống: Cơ hội và thách thức cho ASEAN

Indonesia có Tân Tổng thống: Cơ hội và thách thức cho ASEAN

Việc tân Tổng thống Indonesia nhậm chức không chỉ có tác động tới chính quốc gia này mà còn tạo ra những cơ hội và thách thức cho các quốc gia thuộc khối ASEAN.