TV& VIDEO

Tân Trào

Tân Trào nỗ lực xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng

Tân Trào nỗ lực xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng

VTV.vn - 72 năm đã trôi qua, người dân Tân Trào hôm nay đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất cách mạng.