TV& VIDEO

tản văn

Độc đáo bộ sách mới: Trên đường rong ruổi & Lạc giữa nhân gian

Độc đáo bộ sách mới: Trên đường rong ruổi & Lạc giữa nhân gian

“Trên đường rong ruổi” & “Lạc giữa nhân gian” là hai tập tản văn của đôi vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy cùng xuất  hiện trong một ấn bản combo đặc biệt, đẹp như mơ, chạm vào nỗi cô đơn sâu thẳm và những mong ước thầm kín của nhiều người.