TV& VIDEO

tăng 8% lương hưu

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

VTV.vn - Chính phủ đã ban hành Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.