TV& VIDEO

tặng công nhân

Bình Dương: Gần 6.000 công nhân trả lại quà Tết do phát hiện có hàng giả

Bình Dương: Gần 6.000 công nhân trả lại quà Tết do phát hiện có hàng giả

Gần 6.000 công nhân của Công ty Chutex (KCN Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương) đã phải mang trả lại phần quà Tết cho công ty vì phát hiện có hàng giả trong gói quà.