TV& VIDEO

tăng cường đối thoại

APPF 26 đã hoàn thành tốt đẹp các công việc đề ra

APPF 26 đã hoàn thành tốt đẹp các công việc đề ra

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26 khẳng định: APPF 26 đã hoàn thành tốt đẹp các công việc đề ra.