TV& VIDEO

tăng cường vệ sinh an toàn

Bộ NN&PTNT sẽ thực hiện tới cùng việc đảm bảo vệ sinh ATTP

Bộ NN&PTNT sẽ thực hiện tới cùng việc đảm bảo vệ sinh ATTP

VTV.vn - Trong đợt cao điểm ATVSTP, Bộ NN&PTNT cương quyết chịu trách nhiệm cao và thực hiện tới cùng việc đảm bảo ATVSTP, đặc biệt là sản phẩm rau cho người tiêu dùng.