tăng cường vệ sinh an toàn

Bộ NN&PTNT sẽ thực hiện tới cùng việc đảm bảo vệ sinh ATTP

Bộ NN&PTNT sẽ thực hiện tới cùng việc đảm bảo vệ sinh ATTP

VTV.vn - Trong đợt cao điểm ATVSTP, Bộ NN&PTNT cương quyết chịu trách nhiệm cao và thực hiện tới cùng việc đảm bảo ATVSTP, đặc biệt là sản phẩm rau cho người tiêu dùng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive