TV& VIDEO

tăng giá nhà

Nhà thuyền - Giải pháp thời "bão giá" bất động sản tại London

Nhà thuyền - Giải pháp thời "bão giá" bất động sản tại London

VTV.vn - Tại London, những con kênh luôn bận rộn với những con tàu chở hàng giờ còn nhộn nhịp hơn với các nhà thuyền bởi đó được coi là giải pháp nhà ở mới cho người thu nhập thấp.