tăng kỷ lục

Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 tăng kỷ lục

Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 tăng kỷ lục

VTV.vn - Năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2017 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 126.859 doanh nghiệp.