TV& VIDEO

tăng lương tối thiểu năm 2017

Thêm một số đề xuất về tăng lương tối thiểu

Thêm một số đề xuất về tăng lương tối thiểu

VTV.vn - Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ vào khoảng 10%.