TV& VIDEO

tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017

3 phương án tăng lương tối thiểu năm 2017

VTV.vn - Ba phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đã được nêu ra tại cuộc họp kín của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào ngày 20/7.