TV& VIDEO

tặng mũ bảo hiểm

Hải Dương: Trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Hải Dương: Trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

VTV.vn - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ trao tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.