TV& VIDEO

tăng mức học phí

Học phí năm học 2016-2017 của các trường Hà Nội sẽ tăng từ 25%

Học phí năm học 2016-2017 của các trường Hà Nội sẽ tăng từ 25%

VTV.vn - Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trong năm học 2016-2017 của các trường Hà Nội sẽ tăng từ 25% - 33,3%.