TV& VIDEO

tăng mức lương cơ sở

Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ 1/1/2016

Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ 1/1/2016

VTV.vn - Ngày 1/1/2016 có rất nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực. Trong đó, những thay đổi về chính sách tiền lương là điều mà nhiều người quan tâm.