TV& VIDEO

tăng nhẹ lãi suất huy động

Lãi suất huy động tăng nhẹ trở lại

Lãi suất huy động tăng nhẹ trở lại

VTV.vn - Do những biến động trên thị trường tài chính thế giới cũng như trong nước, hiện lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng nhẹ trở lại.