TV& VIDEO

tăng phí các trạm BOT

Bộ Tài chính “bác” đề nghị lùi thời hạn tăng phí các trạm BOT của Bộ GTVT

Bộ Tài chính “bác” đề nghị lùi thời hạn tăng phí các trạm BOT của Bộ GTVT

VTV.vn - Bộ Tài chính vẫn cho phép tăng phí các trạm BOT từ đầu năm nay, dù trước đó, Bộ GTVT đã có đề nghị lùi thời hạn tăng phí đến ngày 1/6, thay vì từ 1/1 như lộ trình ban đầu.