TV& VIDEO

tăng sản

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 11% so cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 11% so cùng kỳ

Hai tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt trên 474.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.