TV& VIDEO

tang thương

Huy động làm cầu tạm cho dân vùng sập cầu ở Lai Châu

Huy động làm cầu tạm cho dân vùng sập cầu ở Lai Châu

Việc làm cây cầu tạm cho người dân 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đã được đẩy nhanh tiến độ.