TV& VIDEO

tăng tỉ giá

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng có sự tương quan

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng có sự tương quan

VTV.vn - Chính sách tỷ giá trung tâm của NHNN được cho sẽ là cơ sở phù hợp và vững chắc để các ngân hàng thương mại xác định tỷ giá niêm yết mua vào bán ra hàng ngày.