tăng tính linh hoạt của các khớp

Giao diện thử nghiệm VTVLive