TV& VIDEO

tăng trọng

Công nghệ làm yến sào giả ngày càng tinh vi

Công nghệ làm yến sào giả ngày càng tinh vi

 Do mang lại lợi nhuận cao nên gần đây yến sào là mặt hàng thường xuyên bị làm giả với công nghệ ngày càng tinh vi.