TV& VIDEO

tăng trưởng châu Á

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2016

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2016

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã vừa hạ dự báo tăng trưởng năm 2016 đối với các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương từ 5,7% xuống 5,6%.