TV& VIDEO

tăng trưởng toàn diện

Công bố báo cáo Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo

Công bố báo cáo Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo

VTV.vn - Báo cáo "Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ" sẽ được công bố vào hôm nay (ngày 23/2).