TV& VIDEO

tăng trưởng yếu

Ngành dịch vụ chiếm 1/2 GDP Trung Quốc

Ngành dịch vụ chiếm 1/2 GDP Trung Quốc

VTV.vn - GDP của Trung Quốc năm 2015 là 10.000 tỷ USD, tăng trưởng đạt khoảng 7%. Trong đó, riêng ngành dịch vụ chiếm 1/2 GDP.