tăng viện

Israel tăng quân ở khu vực giáp Dải Gaza

Israel tăng quân ở khu vực giáp Dải Gaza

Ngày 3/7, chính quyền Israel đã tăng cường quân đội tới khu vực giáp Dải Gaza, trong bối cảnh căng thẳng giữa Palestine và Israel đang có chiều hướng gia tăng.