tạo cảm hứng

Bước chuyển mới trong phòng chống tham nhũng: Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy

Bước chuyển mới trong phòng chống tham nhũng: Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy

Chủ trương cũng như hành động kiên quyết, nhất quán, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo nên bước chuyển mới trong công tác phòng chống tham nhũng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive