TV& VIDEO

tạo cảnh

Thống nhất quản lý hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn

Thống nhất quản lý hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND TP Hà Nội thống nhất việc quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn - di tích quốc gia đặc biệt về một đầu mối.