TV& VIDEO

táo thần kỳ

“Táo thần kỳ” ở Nhật Bản để 4 năm không thối, hỏng

“Táo thần kỳ” ở Nhật Bản để 4 năm không thối, hỏng

VTV.vn - Ở Nhật Bản, một người nông dân đã trồng được những quả táo có thể để nhiều năm mà không bị thối, hỏng.