tập đoàn BMW

BMW triệu hồi 79 mô tô ở Việt Nam

BMW triệu hồi 79 mô tô ở Việt Nam

VTV.vn - 79 mô tô BMW tại Việt Nam sẽ phải triệu hồi trong một chương trình triệu hồi xe mô tô của Tập đoàn BMW trên toàn cầu.