TV& VIDEO

Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản

Lợi nhuận TKV sụt giảm mạnh

Lợi nhuận TKV sụt giảm mạnh

VTV.vn - Lợi nhuận của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản (TKV) 6 tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm trước.