TV& VIDEO

tập đoàn Google

Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng máy tính cho 30.000 nông dân

Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng máy tính cho 30.000 nông dân

VTV.vn - Hơn 30.000 nông dân Việt Nam sẽ được tập đoàn Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng kỹ thuật số thiết yếu trong vòng 3 năm tới.