tập đoàn Google

Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng máy tính cho 30.000 nông dân

Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng máy tính cho 30.000 nông dân

VTV.vn - Hơn 30.000 nông dân Việt Nam sẽ được tập đoàn Google hỗ trợ đào tạo kỹ năng kỹ thuật số thiết yếu trong vòng 3 năm tới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive