TV& VIDEO

Tập đoàn hóa chất

4/12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương đã có lối thoát

4/12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương đã có lối thoát

VTV.vn - Trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã có lối thoát.