TV& VIDEO

Tập đoàn hóa chất

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, sai phạm của ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất là rất nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.