tập đoàn hòa phát

Cổ phiếu Hòa Phát giảm giá, khối ngoại bán ra liên tục

Cổ phiếu Hòa Phát giảm giá, khối ngoại bán ra liên tục

VTV.vn - Từ đầu tháng 3/2018 đến nay, mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã giảm từ 66.700 đồng/cổ phiếu xuống 61.800 đồng/cổ phiếu.