TV& VIDEO

tập huấn về ASEAN và UNESCO

Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO

Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO

VTV.vn - Sáng 28/10, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động của UB Quốc gia UNESCO Việt Nam và Cộng đồng ASEAN.