TV& VIDEO

tập trung khống chế

Hà Tĩnh tập trung khống chế dịch lở mồm long móng

Hà Tĩnh tập trung khống chế dịch lở mồm long móng

VTV.vn - Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung khống chế dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc gồm 41 con trâu bò của xã Hương Giang, huyện Hương Khê.