tập trung nguồn lực

Giải pháp chống hạn cho Ninh Thuận

Giải pháp chống hạn cho Ninh Thuận

VTV.vn - Hạn hán đang tiếp tục hoành hành tại Ninh Thuận. Nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán đang được các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương triển khai tại đây.