TV& VIDEO

tập truyện

Bốn tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Việt Nam 2013

Bốn tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Việt Nam 2013

Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức trao Giải thưởng Văn học năm 2013 cho bốn tác phẩm xuất sắc nhất.