TV& VIDEO

tắt điện

Truyền hình trực tiếp lễ hưởng ứng Giờ Trái đất

Truyền hình trực tiếp lễ hưởng ứng Giờ Trái đất

Khẩu hiệu của chiến dịch Giờ Trái đất 2014 nhấn mạnh “Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn”.