TV& VIDEO

tàu chiến Mistral

Pháp phủ nhận đạt được thỏa thuận về hợp đồng tàu chiến Mistral

Pháp phủ nhận đạt được thỏa thuận về hợp đồng tàu chiến Mistral

VTV.vn - Ngày 31/7, Tổng thống Pháp phủ nhận thông tin đạt được thỏa thuận với Nga liên quan đến hợp đồng tàu chiến lớp Mistral.