TV& VIDEO

tàu chở dầu Malaysia mất tích

Tìm thấy tàu chở 900.000 tấn dầu mất tích của Malaysia

Tìm thấy tàu chở 900.000 tấn dầu mất tích của Malaysia

VTV.vn - Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia, tàu MT Vier Harmony mất tích có liên quan đến "các vấn đề nội bộ" giữa chủ tàu, công ty thuê tàu và thủy thủ.