TV& VIDEO

tàu hải giám

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam

 Đây là phát biểu của Đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam thời gian gần đây.