TV& VIDEO

tàu khách chất lượng cao

Khai thác tàu khách chất lượng cao Hà Nội – Đồng Đăng

Khai thác tàu khách chất lượng cao Hà Nội – Đồng Đăng

VTV.vn - Từ ngày 29/5, công ty Vận tải đường sắt Hà Nội chính thức đưa vào khai thác tàu khách chất lượng cao Hà Nội – Đồng Đăng với thời gian chạy tàu chỉ 3h35p.